Çevrim İçi Kullanıcılar

31 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Rasgele Resim

amurluky18.jpg
.
.
.
cam-der KARS İLİ MERKEZ ÇAMURLU KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ KURULUŞ : 2011              
.
.
.

Tarihsel Bilgi

KÖKEN TEZLERİ: Bazen Karakalpaklarla karıştırılır. Fakat Karapapaklar Oğuz Türkmen karakterli ve Karakalpaklar ise Kıpçak karakterli Türklerdir. Karapapakların kökeninin Oğuz ya da Kıpçak oluşu konusunda farklı görüşler vardır. Bu görüşler esas alındığında Karapapaklarla Karakalpaklar arasında bağlantı kurulabilir. Şöyle ki, Oğuzlara müslüman olduktan sonra "Türkmen" denmiştir. "Terekeme" ise bu "Türkmen" kelimesinin başkalaşmış halidir. Yani "Oğuz" kökenli Türkmenlerle "Kıpçak" kökenli Karakalpaklardan; bir değişle karapapaklar, başka bir değişle "terekemeler" türemiştir.

 

SAFEVİLER DÖNEMİ

İsmail, 1520 - 1522 yılları arasında Şiiliği yaymak için Kartli'ye saldırmıştır. I. İsmail öldükten sonra Tiflis'te Şiiliğe karşı isyan başlamış ve 1549'da Borçalı'daki Karapapaklar Osmanlı padişahı I. Süleyman'a bağlılıklarını bildirmiştir. Fakat 1555'da imzalanana Amasya Antlaşması ile Safeviler'de kalmıştır. Borçalı'daki Karapapakların bir kısmı kırmızı bir şerit bağlayarak Şia olduklarını göstermiştir. Diğer kısım da, başlarına koyun derisinden karapapak koyarak Sünni olduklarını göstermiştir. Sünnilerin bir kısmı göçe zorlanmıştır. I. Tahmasp'ın ölümünden sonra Safevilerin baskılarına karşı Gürcüler ile birleşmiştir. I. Abbas döneminde Şii olmayanlara Sakal vergisi uygulanmış ve tekrar göçleri artmıştır.

 

KAÇARLAR DÖNEMİ

Kazaklara dayanan Karapapaklar 1828 tarihine kadar Kuzey Azerbaycan'ın Kazak-Şemseddin Hanlığında Borçalı Nehri kıyılarında ve Revan-Gence arasında, Gökçegöl civarında yaşamaktalar.

 

RUSYA-İRAN SAVAŞI

1826-1828 Rusya-İran Savaşı esnasında Azerbaycan Genel Valisi Abbas Mirza tarafından Azerbaycan'dan çıkararak Uşnu'nun doğusunda 15. yüzyılda Mukri Kürtlerinin elde ettikleri Sulduz'a yerleştirilmişlerdir. 1828 yılında imzalanan Türkmençay Antlaşması'ndan sonra bir kol Meraga'nın Suldus Nahiyetine, diğer kol Kars, Çıldır , Sarıkamış, Arpaçay, Iğdır, Albaba, Çaldıran, Sökmenova, Karaköse ve Taşlıçay civarlarına göç etmişlerdir. Suldus Bölgesinde Ağcarevane, Ali Dervişli, Çakal Mustafa, Çelebi, Delice Ahi, Hamidşah, Kızanlu-yı Şiran, Mamaşalu, Okçı, Sultanlu, Tavuklu, Timur gibi aşiretler yaşardı

 

RUSYA İMPARATORLUĞU DÖNEMİ

Aynı kaynakta 1878-1881 yıllarda Rusya İmparatorluğu'nun yönetimine girmiş (1878) bu bölgeden Osmanlı`nın elinde kalan topraklara 82.000 Müslüman`ın göç ettiği kaydedilmektedir. Onlardan 11.000 kişi Kars`tan gitmiştir.

 

KARS OBLASTI

Ana madde: Kars Oblastı Von Hellwald’ın (1878-99) kaydettiğine göre, Rus işgalinden önce Osmanlı topraklarında 105 köyde 29.000 Karapapak yaşıyordu. Rusya İmparatorluğunda Tatarlar (Azeriler başta olmak üzere Türk halklarının genel adı)'dan farklı olarak Karapapak mevcuttu. Brockhaus ve Efron Ansiklopedisi`nin aktardığı verilere göre, 1 Ocak 1892 tarihinde Kars Oblastı 200 868 kişi (1 verst karede 12 kişi) iskan ediyordu. Ce onlardan 7% Rus, 13.5 % Yunan, 15% Kürt, 21.5 % Ermeni, 24% "Türk", 14% Karapapak, 5% Türkmen idi. 1897'de ise Kars Oblastı'nın toplam hümusu 290.654 kişi (Erkek: 160.576, Kadın: 130.083, kentte yaşayanlar: 37.838) olup ana dillerine göre nüfus, 73.406 Ermeni, 63.547 Türk, 42.968 Kürt, 32.593 Yunan, 29.879 Karapapak, 27.856 Rus (5.279 Küçük Rus dahil), 8.442 Türkmen, 2.347 Tatar ve 6.383 diğer gruba bağlı olanlardan ibaretti. Dinlere göre nüfusun 14% Ortodoks, 5% Hristiyan sektant mezhepleri, 21% Ermeni-Gregoryan, 0.75% diğer Hristiyan inançlar, 47% Müslüman (37% Sünni ve 10% Şii), 11% Alevi, 1.25 % Yezidi idi. Rus nüfusun büyük kısmı sektantlar (molokan, duhobor, prıgun ve diğer mezhepler), Yunanlar — Ortodoks, Türkler — Sünni Müslüman, Karapapaklar — Sünni ve kısmen Şii, Terekemeler — Ali-Allahi Şiileri, Kürtler — Sünni Müslüman ve kısmen Yezidi idi. Karapapakların nüfusun diğer kısmı gibi hayvancılık ve toprakla uğraştığı, Ayrıca; Terekemelerin bir kısmının Kürtler`le beraber göçebelik yapması söylentisi vardır.

 

SOVYET DÖNEMİ

Diğerleri ise 1921’de Rusların çekilmesiyle Kars’a geldiler. Bunlar Gümrü Antlaşması'yla gerçekleşen nüfus mübadelesiyle Akbaba, Tiflis, Kazak ve Borçalıbölgelerinden göç ettiler. 1926 Sovyetler Birliği nüfus sayımına göre Güney Kafkasya`da 6.311 kişi kendini Karapapak olarak tanımlamıştır (3252 erkek ve 3059 kadın). 1939'da Stalin tarafından "Azerbaycanlılar" adlı etnik grubun yaratıldıktan sonra Ahıskalılar dışındaki Azerbaycan'daki diğer bütün Türkler gibi nüfus sayımlarında görünmez olmuş ve Büyük Sovyet Ansiklopedisi'nde de Azerbaycanlılar ya da Azeriler'in önde gelen etnik grup olarak sayılmıştır.

Üye Paneli

Duyuru ve Etkinlikler

Dernek Üye Girişi ve Aidat Toplama Hakkında
Pazar, 02 Eylül 2012
Dernek Üye Girişi... Devamı...
Dernek Üyelik Formu Hakkında
Pazar, 02 Eylül 2012
Dernek Üyelik... Devamı...
Hasan Ekinciel Teşekkür Mektubu
Pazar, 02 Eylül 2012
Hasan Ekinciel... Devamı...
Sabahattin Orhanlı Dernek Bağışı Hk,
Pazar, 02 Eylül 2012
Sabahattin Orhanlı... Devamı...

Sizden Gelenler

jtemplate.ru - free extensions Joomla