Çevrim İçi Kullanıcılar

21 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Rasgele Resim

amurluky36.jpg

DERNEKÇİLİK VE KURULUŞ AMACIMIZ

Saygıdeğer Köylülerimiz ve Değerli Üyelerimiz; Yürekleri her zaman memleket için atan insanlarımızın köy özlemi vardır. Tabiki köyde doğup büyüyenler daha iyi bilir.Bu hasretin özlemini çeken bilir.Memleketteki yoksul hayatın zorluklarını yaşayan bilir.

Dağlarda, tarlalarda,yazın sıcağında çalışmanın zorluklarını işte bu şartlarda yaşadığımız köyümüzü terk etmenin buruk üzüntüsünü çekerek,hasretine katlanarak yaşam mücadelesi verdiğimiz gurbet ellerinde neleri hatırlarız biliyor musunuz?Orta kilisenin deresinde yüzmenin özlemini,harmanlarda ve çayırlarda top oynamanın özlemini,yine harmanlarda dövülen buğdayın oluşunu,tarih olmuş macarkalarla sap ve ot çekmenin,harman sürerken düvenlere binmenin zevkini.Kotan zamanı sabahın ayazında uykulu gözlerle öküzlerin boyundurağında hodaklık yaptığımız günlerde söylediğimiz manilerin yankılarını özleriz.

Gençlerimizin, geçmişini unutturmamak için tabi ki geçmişini yaşamalarını istemiyoruz, ama nereden geldiklerini, Atalarımızın, analarımızın, babalarımızın ne zorluklarla ne şartlarda mücadele verdikleri toprakları unutmamaları için büyük şehirlerde yaşarken gençlerimize örnek davranışlarla bazı şeyleri öğretmeye çalışıyoruz.Önemli olan bizim ve çocuklarımızın ilerisi ve geleceği.Bu bakımdan ayrı ayrı kentlerde,bölgelerde ve ülkelerde bölünmüş köy halkımızın dayanışmasını,birlikteliğini,geleceğin umutları gençlerimizin akraba bağlarını ve kaynaşmayı sağlayıcı,birlik ve beraberliği sağlamanın araçlarında biride dernekçiliktir. 23.11.2004 tarih ve 25649 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5253 sayılı Dernekler Kanununun 2.maddesinin a bendinde "Dernek: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere;en az yedi gerçek veya tüzel kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır."diye tanımlanmaktadır.Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere,Dernekçilik; zor,özveri isteyen bir iştir.Fedakarlıkla çalışmak ister,çalışanı desteklemek,takdir etmek ister,hoşgörü ister.Dernek bir kardeşlik,bir dayanışmadır.

 Dernek çatısı altında husumete yol açıcı her türlü faaliyete prim verilmemeli, siyaset, bölünme, gruplaşma, menfaat kaygısı, dernekte benim sözüm geçer gibi tavırlar küskünlüklere yol açacağı için uzak durulmalıdır.Dernek yöneticileri ve Dernekçilikte en üstten en alta kadar her üye görev ve sorumluluğunu bilmelidir.Üyelik vecibelerini yerine getirmelidir.Özveride bulunmalıdır.Yapıcı işler ortaya koymalıdır.Saygılı ve saygın olmalıdır.Derneğimizde modern ve çağdaş bir toplum olabilmenin en önemli unsurlarından birinin de Sivil Toplum Örgütleri olduğu bilinen bir gerçektir.Sivil Toplum Örgütleri toplumların kendi yarar ve mutlulukları için kendilerini organize edebilmiş denetim ve yönlendirme mekanizmalarıdır.

 KURULUŞ AMACIMIZ

Anadolu insanının köylerde yaşam şartlarının ağırlaşması sonucunda kentlere göç edip yaşam mücadelelerini buralarda sürdürmeye başlamalarıyla kent yaşamları da başlamıştır. Köyümüz insanları da 1960'lı yıllardan sonra(önce bireysel ve geçici olarak -özellikle kış aylarında- çalışmak amacıyla) göç kervanına katılarak büyük şehir, kent ve ülkelerde(Almanya gibi) yaşam mücadelesine girişmişlerdir.

 Özellikle İstanbul, Ankara,Bursa,Adapazarı,İzmit,Eskişehir,Yalova gibi büyük metropol kentlerin değişik yer ve bölgelerine yerleşerek yaşamlarımızı sürdürmekteyiz.Köylülerimizin yerleşimlerinin dağınık olması sebebiyle bundan birkaç yıl sonra artık köylülerimizin birbirlerinden kopması hatta akrabalarımızla bile kopma noktasına gelmemiz kaçınılmaz olacaktır.Bu sebeplerden dolayı ve Kent yaşamının getirdiği zorluklar sonucunda toplumumuzda var olan dayanışma ve örgütlü toplum olma bilinci doğrultusunda köylülerimizin bir dernek çatısı altında toplanabilip birlikteliğimizin korunmasını sağlamak ve kültürümüzü yaşatmak,örf ve adetlerimizi yeni nesillerimize aktarabilmek için, Köylülerimiz arasında hatırı sayılır akil insanlarında teşvik ve destekleriyle derneğimizi kurma kararı aldık ve resmi olarak İstanbul İl Dernekler Müdürlüğünün 01.12.2011 Tarih ve B.05.0.DDB.4.34.00.00-54926 sayılı oluru ile tüzüğümüzün 5253 sayılı Dernekler Kanununa uygun görülerek tastik edilen ve 34-179/171 kod ile kurulan Kars İli Merkez Çamurlu Köyü Sosyal Yardımlaşma,Dayanışma ve Kültür Derneğimizin tüzüğünde belirtilen amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirmek üzere faaliyete başladık.

 Öncelikle siz değerli köylülerimizin yoğun olarak bulundukları bölgeleri dikkate alarak bu günkü dernek merkezimizi kiraladık. Gerekli boya, badana, kartonpiyer, elektrik tesisatının elden geçirilmesi, giriş merdivenlerinin mermerle kaplanması, balkon demir korkuluklarının yapılması, yönetim odası ve çay ocağı bölümlerinin yapılması gibi tadilat ve tefrişleri yaptırarak,ayrıca masa,sandalye,çay kazanı,elektrikli ısıtıcı gibi döşeme demirbaş satın alarak siz değerli üyelerimizin hizmetine sunduk. 29 Ocak 2012 tarihinde de köylülerimizin büyük bir çoğunluğunun katılımlarıyla derneğimizi açtık. Derneğimizin açılışını onurlandırarak bizleri yalnız bırakmayan köylülerimize teşekkür eder, derneğimizin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Derneğimizin amacı köylülerimiz arasında birlik ve beraberlik sağlamak, köyümüzün örf, adet ve geleneklerini devam ettirmek, özellikle köylülerimiz arasında zamanla kopan komşuluk bağlarını pekiştirmek, bütünleştirmek ve birbirleriyle kopan iletişimlerini sağlamak olacaktır. Derneğimiz ayrıca köyümüz ile ilgili sorunların çözülmesinde köprü görevi sağlayacaktır.

 Ayrıca; köyümüzün her türlü hak ve menfaatlerini koruyarak sosyal, kültürel çalışmalar yapmak,mesleki,ekonomik ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,köyümüzün doğal güzelliklerini ve sahip olduğu tarihi,sosyal,kültürel,turistik,sportif,zirai ve tüm varlıklarını geliştirmek,ağaçlandırma yapmak,tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik faaliyetlerle köy ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunarak gerekli konularda uzmanlar temin edip yapılacak işlerin daha verimli olmasını sağlamak,çağdaş yaşam felsefesi anlayışının benimsenmesi ve pekiştirilmesi için köyümüz mensubu halkın arasında sosyal, kültürel ve ekonomik yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak ve söz konusu yerleşim alanının kalkındırılması için çalışmaktır. Tüm köy halkımızın derneğimize üye olmalarını, derneğimize sahip çıkmalarını istiyoruz.İlkelerimiz doğrultusunda:Derneğimiz literatüründe dil,din,ırk,mezhep,sülale,cinsiyet,siyasi görüş gibi ayrımcılıklara kesinlikle yer yoktur. Derneğimiz hiçbir ayrım yapmadan tüm üyelerimizin ve tüm köy halkımızın acı ve neşeli günlerinde yanında olmaya gayret edecektir. Unutmayalım ki toplumdan uzaklaşanlar bir gün tek başlarına kalırlar ve unutulurlar. Bu yüzden tüm köy halkımızı aralarındaki sorunları unutarak dernek çatısı altında görmek istiyoruz. Derneğimizin kuruluş aşamasında bizlere destek veren tüm köylülerimize ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu dernek bizim derneğimiz. Hep birlikte el ele daha iyiye, daha güzel günlere ulaşmak dileğiyle saygılar sunuyorum.

 SERVET KAÇAN

 

Üye Paneli

Duyuru ve Etkinlikler

Dernek Üye Girişi ve Aidat Toplama Hakkında
Pazar, 02 Eylül 2012
Dernek Üye Girişi... Devamı...
Dernek Üyelik Formu Hakkında
Pazar, 02 Eylül 2012
Dernek Üyelik... Devamı...
Hasan Ekinciel Teşekkür Mektubu
Pazar, 02 Eylül 2012
Hasan Ekinciel... Devamı...
Sabahattin Orhanlı Dernek Bağışı Hk,
Pazar, 02 Eylül 2012
Sabahattin Orhanlı... Devamı...

Sizden Gelenler

jtemplate.ru - free extensions Joomla